|
Tripolis

O projekcie

Zdjęcie dla
    logo ppnt gdynia pomorski park naukowo-technologiczny
    logo polska strefa inwestycji
    logo pomorska specjalna strefa ekonomiczna
    logo fundacja gospodarcza
    logo obszar metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot
"Budowa gotowości parków naukowo-technologicznych i inkubatorów w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy" (tzw. TRIPOLIS) - projekt realizowany w ramach Działania 2.4.2 Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu na terenie Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
TRIPOLIS czyli co?
TRIPOLIS to inicjatywa mająca na celu stworzenie lepszych warunków rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jej efektem będzie wprowadzenie na rynek nowych usług specjalistycznych oraz zaprezentowanie pomorskim firmom kompleksowej oferty wsparcia przez wiodące instytucje otoczenia biznesu.
Liderem przedsięwzięcia jest Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia. Jego partnerami są Fundacja Gospodarcza oraz Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
Platforma dla małych i średnich przedsiębiorców
Grupą docelową projektu są pomorskie małe i średnie przedsiębiorstwa. Z przygotowanych funkcjonalności platformy skorzysta co najmniej pół tysiąca firm mających swoje siedziby na terenie województwa pomorskiego. Przedstawiciele biznesu w jednym miejscu będą mogli znaleźć ofertę wsparcia udzielanego przez partnerów projektu. W ramach platformy właściciele firm i freelancerzy uzyskają dostęp do takich informacji jak wolne powierzchnie biurowe, dostępne sale konferencyjne, wydarzenia oraz inne usługi, z których mogą skorzystać. Instytucje otoczenia biznesu będą miały natomiast możliwość monitorowania i identyfikacji potrzeb przedsiębiorców.
Specjalistyczne doradztwo
W ramach projektu partnerzy przygotowywali dziesięć specjalistycznych usług doradczych adresowanych przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z założeniami pakiety doradcze będą modyfikowane wraz ze zmieniającymi się potrzebami przedsiębiorców. Z doradztwa ma skorzystać co najmniej sto pomorskich firm.
Korzyści dla pomorskiego biznesu
Dzięki integracji specjalistycznych usług skierowanych do przedstawicieli biznesu przedsiębiorcy będą mogli w szybki i łatwy sposób skorzystać z oferty biznesowej świadczonej w regionie Pomorza. Poprzez umieszczenie w jednym systemie wszystkich danych i informacji potrzebnych w codziennej pracy pomorskie firmy otrzymają lepsze warunki rozwoju. Platforma przyczyni się także do profesjonalizacji działalności partnerów projektu. Projekt TRIPOLIS realizowany jest w latach 2017-2023.
Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Unia Europejska – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego