|
Tripolis

  Usługi

Tagi
Dostawca usługi
Kim jesteś
Liczba wyników: 13
zdjęcie przedstawiające usługę
Centrum Innowacyjnych Rozwiązań (CIR)
Usługa polega na inicjowaniu współpracy pomiędzy firmami, w celu identyfikowania i zagospodarowywania wspólnych potrzeb oraz wypracowywania na tej podstawie wstępnych wersji innowacyjnych rozwiązań, na które istnieje realny popyt, z wykorzystaniem procesu twórczego myślenia.
  doradztwo
zdjęcie przedstawiające usługę
Design Management
Chcesz poprawić funkcjonowanie swojej firmy? Wprowadzić nowy produkt lub usługę na rynek? Chcesz zacząć projektować i produkować w sposób zrównoważony, w duchu ekonomii cyrkularnej? Zobacz, co możesz zyskać, korzystając z usługi Design Management, świadczonej przez Centrum Designu i Strefę Startup | PPNT Gdynia.
  doradztwo
Global Team Lab usługa Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Global Team Lab
Usługa polega na tworzeniu międzynarodowych zespołów badawczych, których efektem będzie wdrażanie innowacji za pomocą kontaktów i działań prowadzonych przez poszczególnych członków zespołów i stowarzyszonych jednostek.
  doradztwo
zdjęcie przedstawiające usługę
Multimedialne Centrum Human Resources
Usługa Multimedialnego Centrum Human Resources polega na wsparciu doradczo-szkoleniowym w zakresie diagnozy kompetencji i potencjału pracowniczego, a także oceny stylu menedżerskiego, z wykorzystaniem m.in. metody badania predyspozycji Thomas International, metodyki Assesment Centre/Development Centre, planowania działań szkoleniowych i rozwojowych z elementami coachingu kariery, w celu wzmocnienia zasobów i motywacji pracowników. Usługa realizowana jest w trzech etapach: badanie zapotrzebowania klienta, dobór i wykorzystanie dostępnych narzędzi, podsumowanie – badanie zadowolenia. Jeśli sytuacja epidemiologiczna będzie tego wymagała – całość procesu może odbyć się online. W ramach pierwszego etapu omówimy zapotrzebowanie klienta, cel biznesowy jaki chce osiągnąć. Pod uwagę bierzemy budżet klienta, czas i warunki, w których może skorzystać z usługi. W kolejnym kroku opracowana zostanie indywidualna propozycja. Oferta będzie składała się z odpowiedniego zestawu narzędzi dopasowanych do potrzeb. Badanie zadowolenia badane będzie poprzez wywiady - osobiste, telefoniczne, online.
  doradztwo
prototyp, produkt, specjalistyczna usługa doradcza
"Od prototypu do produktu" – Laboratorium wdrożeniowe
Usługa kompleksowego specjalistycznego doradztwa w zakresie suchego prototypowania dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, która skupia się na efektywnym rozwoju innowacyjnych produktów i minimalizacji ryzyka i kosztów. Usługa polega na wsparciu klienta w opracowaniu skutecznych prototypów biznesowych i pomocy w podejmowaniu decyzji opartych na analizie danych rynkowych, co minimalizuje ryzyko i zwiększa szanse na sukces tworzonych rozwiązań.
  doradztwo
Okno na Świat usługa Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Okno na Świat
Usługa analizy kompetencji kadry, identyfikacji luk kompetencyjnych, propozycji obszarów do rozwoju osobistego, a także organizacji spotkania online z wiodącymi jednostkami naukowymi na świecie lub ekspertami ze sektora prywatnego i organizacja usługi Live-streaming.
  doradztwo
Open Up usługa Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Open Up
Specjalistyczna usługa doradcza polegająca na asyście przy wdrażaniu ścieżki rozwoju i pomocy w trakcie negocjacji z inwestorem. Łączy w sobie akcelerację firm z sektora MŚP z dziedzin wysokich technologii oraz bezpośrednie wsparcie przy realizacji założonych planów.
  doradztwo
zdjęcie przedstawiające usługę
Pracownia druku 3D
W naszej pracowni zrealizujesz projekty w oparciu o technologie selektywnego spiekania (SLS) i natryskiwania polimerów (PolyJet). Posiadamy także skanery 3D oraz wykonujemy projekty z zakresu inżynierii odwrotnej i projektowania CAD.
  doradztwo
zdjęcie przedstawiające usługę
Social Media Planner (SMP)
Głównym celem usługi Social Media Planner jest wsparcie firm w prowadzeniu usystematyzowanej, profesjonalnej oraz skutecznej komunikacji z otoczeniem poprzez użycie mediów społecznościowych (promocja, wizerunek) oraz korzystanie z zasobów internetu (wiedza przydatna dla klientów, pracowników, aktualne przepisy) oraz pozyskiwanie funduszy na całokształt działalności.
  doradztwo
zdjęcie przedstawiające usługę
Specjalistyczne usługi doradcze PPNT Gdynia | Bio Laboratorium
Poprzez specjalistyczne usługi doradcze wspieramy rozwój firm z takich branż jak biotechnologia, chemia, przemysł spożywczy. Pomagamy wdrażać nowe technologie lub usprawnić te istniejące w obszarach analizy substancji chemicznych i biologicznych pod kątem ich składu i właściwości. Specjalizujemy się w badaniach opartych o techniki łączone: Headspace GC-MS oraz HPLC DAD/ FLD.
  doradztwo
zdjęcie przedstawiające usługę
Specjalistyczne usługi w zakresie własności intelektualnej
Ty też posiadasz własność intelektualną. Zadbaj o jej ochronę i efektywnie wykorzystuj, a w swojej działalności nie naruszaj cudzych praw wyłącznych. Dobrana do potrzeb firmy strategia postępowania w zakresie IP stanowi klucz do sukcesu biznesowego. Specjalistyczne usługi Informacji Patentowej to narzędzia, które pozwolą skutecznie i bezpiecznie rozwijać potencjał Twojej firmy związany z własnością intelektualną. Zapewnij sukces swojej firmie! Zarządzaj z nami swoimi prawami własności intelektualnej.
  doradztwo
usluga-gpnt-transfer-technologii
Transfer technologii
Usługa jest kompleksowym rozwiązaniem ułatwiającym realizację prac badawczo-rozwojowych, poprzez Transfer Technologii. Umożliwia przekształcenie wiedzy i wyników badań naukowych w praktyczne zastosowania.
  doradztwo
zdjęcie przedstawiające usługę
Usługa doradztwa zawodowego
Doradztwo zawodowe adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych skorzystaniem z następujących usług: - przygotowanie dokumentów aplikacyjnych - badanie predyspozycji zawodowych - przygotowanie do rozmowy z pracodawcą - określenie ścieżki zawodowej i edukacyjnej - analiza potrzeb szkoleniowych Doświadczeni doradcy zawodowi zapraszają na spotkania zarówno indywidualne jak i grupowe.
  doradztwo