|
Tripolis

Okno na Świat

Okno na Świat usługa Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Okno na Świat - analiza kompetencji kadry. Doradztwo w organizacji spotkania/warsztatu online z wiodącymi jednostkami naukowymi i B+R

doradztwo
Usługa analizy kompetencji kadry, identyfikacji luk kompetencyjnych, propozycji obszarów do rozwoju osobistego, a także organizacji spotkania online z wiodącymi jednostkami naukowymi na świecie lub ekspertami ze sektora prywatnego i organizacja usługi Live-streaming.
Ścieżka 1 Audyt kompetencji menadżerskich
Usługa ma polegać na analizie kompetencji menedżerskich odpowiedzialnych za wdrażaniem innowacyjności w działaniach przedsiębiorstwa poprzez zbadanie zachowań pracowników. Na podstawie analizy luk w kompetencjach kadry menedżerskiej, zaproponowane zostaną obszary do rozwoju osobistego, których wzmocnienie wpłynie na zwiększenie innowacyjności w zespole.
Dzięki usłudze doradczej menedżerom zostaną zaproponowane obszary szkoleń, które dadzą im narzędzia do zbudowania ekosystemu wspierającego zarządzanie innowacjami w ich firmie oraz pomogą wdrożyć proinnowacyjną kulturę organizacyjną skutecznie angażującą pracowników do działań innowacyjnych.
Audyt kompetencji menadżerskich (odpowiedzialnych za wdrażanie innowacyjności)
1.
Spotkanie eksperta z menedżerem podczas którego przeprowadzony zostanie audyt kompetencji innowacyjności -
Diagnoza kompetencji menadżerskich wpływających na wdrażanie innowacyjności na podstawie analizy zachowań w obszarach: - Myślenie strategiczne - Przywództwo - Zarządzanie zespołem - Motywowanie - Otwartość na zmiany - Tworzenie rozwiązań
2.
Weryfikacja luk kompetencyjnych oraz zaproponowanie obszaru do rozwoju osobistego w wybranym kierunku.
3.
Wygenerowanie raportu dot. kompetencyjności menadżera w zakresie zachowań stymulujących innowacyjność.
4.
Możliwość organizacji spotkania online z wiodącymi jednostkami naukowymi na świecie lub ekspertami ze sektora prywatnego.
Ścieżka 2 Usługa Live Streaming
Usługa w zakresie live streamingu jest zaprojektowana, aby wzmocnić kompetencje pracowników branży kreatywnej i organizacji eventów na żywo. Obejmuje wstępną ocenę potrzeb i przygotowanie usługobiorcy do efektywnego wykorzystania narzędzi do streamingu.
Wykorzystanie urządzeń takich jak Epiphan Pearl Mini i cyfrowy flipchart SAMSUNG FLIP 55" podczas realizacji usługi znacznie zwiększa jej efektywność i jakość. Epiphan Pearl Mini umożliwia profesjonalną produkcję, transmisję i nagrywanie wideo na żywo, zapewniając wysoką jakość i wszechstronność. Z kolei SAMSUNG FLIP 55" wspomaga proces prezentacji i współpracy dzięki interaktywnemu interfejsowi, możliwości personalizacji treści i bezprzewodowemu udostępnianiu. Razem, te urządzenia tworzą kompleksowe rozwiązanie do prowadzenia nowoczesnych, profesjonalnych prezentacji i transmisji.
Dlaczego warto skorzystać z usługi?
Podniesienie poziomi innowacyjności w przedsiębiorstwie przynosi następujące korzyści:
1.
Uzyskanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa -
podwyższenie kompetencji menadżerskich, poszukiwanie opcji rozwoju i wyprzedzenie zmian na rynku jest konieczne w celu zaistnienia w dynamicznym otoczeniu konkurencyjnym
2.
Elastyczne dopasowanie do turbulentnego otoczenia -
innowacje i zmiany to przetrwanie
3.
Zwiększenie wartości przedsiębiorstwa -
pracownicy i ich kompetencje są jednym z najważniejszych elementów składających się na i kształtujących wartość firmy
4.
Obniżenie kosztów przedsiębiorstwa -
poprzez efektywne zarządzanie innowacjami
5.
Lider innowacji -
o odpowiednich kompetencjach stworzy w przedsiębiorstwie kulturę organizacyjną, w której na co dzień będzie stymulował kreatywne pomysły, a jego zespół będzie motywowany do twórczego myślenia
Do kogo kierujemy nasze usługi?
Usługa skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw innowacyjnych oraz start-upów nastawionych na zmianę, poszukujących przewag konkurencyjnych, chcących realizować w organizacji kulturę uczenia się i innowacji.
- Grupa docelowa to kadra kierownicza MŚP, start-upów kreujących nowe rozwiązania, produkty, usługi.
- Profil naszego usługobiorcy to przedsiębiorstwa wykazujące się chęcią rozwoju, podejmowaniem nowych wyzwań oraz wdrażaniem nowych rozwiązań w branży.
Ekspert

zdjęcie eksperta Jaśmina Zwierz
Jaśmina Zwierz
Project Manager
DOSTAWCA USŁUGI
Gdański Park Naukowo–Technologiczny
Logo DOSTAWCA USŁUGI
Zdjęcie mapy Google
Ikona mapy

Trzy Lipy 3, Gdańsk 80-172