|
Tripolis

Global Team Lab

Global Team Lab usługa Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Global Team Lab

doradztwo
Usługa polega na tworzeniu międzynarodowych zespołów badawczych, których efektem będzie wdrażanie innowacji za pomocą kontaktów i działań prowadzonych przez poszczególnych członków zespołów i stowarzyszonych jednostek.
Dlaczego warto skorzystać z usługi?
Głównym celem usługi jest tworzenie międzynarodowych zespołów badawczych, których efektem będzie przygotowanie do wdrożenia innowacji za pomocą kontaktów i wysiłków poszczególnych członków zespołów i stowarzyszonych jednostek.
Usługa oparta jest na aktywnym pozyskiwaniu partnerów do zespołów badawczych, facylitacji, integracji i sieciowaniu regionalnych MŚP, korporacji, środowiska naukowego z tożsamymi podmiotami zagranicznymi. Usługa obejmuje również pomoc już istniejącym zespołom badawczym w znalezieniu nowych partnerów lub członków przy wykorzystaniu bazy danych partnerów, ekspertów i jednostek naukowych.
Elementy usługi Global Team Lab (do wyboru)
I. Kluczowe etapy działania
1.
Opracowanie planu tworzenia międzynarodowych zespołów badawczych -
Skuteczne tworzenie i zarządzanie międzynarodowymi zespołami badawczymi jest kluczowe dla sukcesu projektów o globalnym zasięgu. Opis procesu organizacji takich zespołów obejmuje np. a. dobór ekspertów b. integrację zespołu c. omówienie postępów.
2.
Wytypowanie potencjalnych członków zespołów -
W procesie ekspansji na rynki zagraniczne, wytypowanie i zaangażowanie właściwych osób do zespołu stanowi kluczowy element sukcesu. Starannie wyselekcjonowany zespół może przyspieszyć rozwój, zminimalizować ryzyko oraz ułatwić dostosowanie się do specyfiki rynku docelowego. Proces selekcji członków zespołów obejmuje m.in: a. analizę potrzeb przedsiębiorstwa b. rekrutację międzynarodowych talentów c. ocenę kompetencji i doświadczenia d. wspieranie procesu integracji e. zarządzanie zespołem f. podtrzymywanie zaangażowania.
II. Opcjonalne etapy działania
1.
Wsparcie w opracowaniu strategii promocji.
2.
Wsparcie w opracowaniu planu działań badawczo-rozwojowych.
3.
Wstępna analiza rynków europejskich i światowych.
4.
Pomoc w wytypowaniu rynku/rynków docelowych.
5.
Wsparcie w opracowaniu strategii wprowadzenia produktów na rynek.
6.
Pomoc w opracowaniu wstępnego planu marketingowego.
Korzyści z usługi „Global Team Lab” dla przedsiębiorców
Usługa "Global Team Lab" przynosi przedsiębiorcom wiele korzyści, takich jak dostęp do ekspertów, kompleksowe wsparcie na każdym etapie budowania zespołu, optymalizacja procesów zespołowych, zwiększenie zaangażowania pracowników, personalizowane rozwiązania oraz możliwości networkingowe. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą budować silne, efektywne i zgrane zespoły.
Wyposażenie do realizacji usługi
1.
Cyfrowy Flipchart SAMSUNG FLIP 55" -
wszechstronne narzędzie, które znacznie usprawnia proces prezentacji i współpracy pomiędzy rozproszonym zespołem. Umożliwia personalizację treści, przesyłanie ich w czasie rzeczywistym oraz interaktywność.
2.
Monitor Interaktywny NEWLINE ELARA -
posiadający wygodną obsługę dotykową połączoną z zestawem do komunikacji zdalnej. Idealny zestaw do prowadzenia spotkań w trybie zdalnym lub hybrydowym. Ułatwia współpracę zespołów.
Do kogo kierujemy nasze usługi?
Global Team Lab to innowacyjna usługa stworzona specjalnie dla tych, którzy pragną przyspieszyć postęp w dziedzinie badawczo-rozwojowej i wprowadzać na rynek zaawansowane technologicznie rozwiązania, w tym:
1. przedsiębiorstwa MŚP z województwa pomorskiego i okolic, 2. kierownicy projektów badawczo-rozwojowych będący przedstawicielami MŚP, 3. kierownicy projektów o zdefiniowanych potrzebach będący przedstawicielami MŚP.
Eksperci

zdjęcie eksperta Katarzyna Balcewicz
Katarzyna Balcewicz
Project Manager
DOSTAWCA USŁUGI
Gdański Park Naukowo–Technologiczny
Logo DOSTAWCA USŁUGI
Zdjęcie mapy Google
Ikona mapy

Trzy Lipy 3, Gdańsk 80-172