|
Tripolis

Centrum Innowacyjnych Rozwiązań (CIR)

Zdjęcie dla Centrum Innowacyjnych Rozwiązań (CIR)
Centrum Innowacyjnych Rozwiązań (CIR)

doradztwo
Usługa polega na inicjowaniu współpracy pomiędzy firmami, w celu identyfikowania i zagospodarowywania wspólnych potrzeb oraz wypracowywania na tej podstawie wstępnych wersji innowacyjnych rozwiązań, na które istnieje realny popyt, z wykorzystaniem procesu twórczego myślenia.
Cele usługi:
1.
Promocja wśród małych i średnich przedsiębiorstw, otwartego, opartego na zaufaniu modelu innowacji (kultury współtworzenia rozwiązań),
2.
Pośrednictwo w nawiązywaniu pomiędzy firmami współpracy na rzecz tworzenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań - kojarzenie potencjalnych partnerów,
3.
Wypracowywanie rozwiązań wybranych problemów, które mogą przyczyniać się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw,
4.
Uczenie przedstawicieli firm w praktyce kreatywnych i proinnowacyjnych metod tworzenia i wdrażania nowych i wartościowych biznesowo rozwiązań.

Przykładowe problemy, które w ramach usługi zostały już zrealizowane na sesji kreatywnej w firmach:

  • Co zrobić, aby zachęcić pracowników do powrotu do biura (lub/i pracy hybrydowej) po pandemii?
  • Co zrobić, aby przy globalnym rynku pracy zatrzymywać talenty? Jak ustalić ramy współpracy z pracownikiem, żeby chciał zostać w firmie na długo?
  • Jak wyeliminować drukowanie dokumentów?
  • Jak zintegrować i zorganizować pracę zespołu, którego część pracuje zdalnie, a część stacjonarnie?
Usługa CENTRUM INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ składa się z trzech etapów:
1.
Identyfikacja szansy/problemu- efektem jest zidentyfikowany problem/szansa biznesowa,
2.
Sesja kreatywna/inwentyczna – efektem jest wypracowana pula rozwiązań i stworzenie własnego prototypu wybranego rozwiązania, czas trwania sesji to maksymalnie 5 godzin.
3.
Monitoring testowania/wdrażania rozwiązania- etap koncentruje się na monitorowaniu działań, związanych z realizacją współpracy pomiędzy firmami.

Etapy usługi mogą mieć nieco różny przebieg, w zależności od tzw. ścieżki, wg której usługa jest realizowana. Kryteriami rozróżnienia ścieżek jest :rodzaj problemu/szansy stanowiącej przedmiot usługi, typ odbiorcy zainteresowanego rozwiązaniem, skład grupy inwentycznej. Czas trwania całej usługi zależy od potrzeb klienta.

 

Fundacja Gospodarcza realizuje usługę CENTRUM INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ pilotażowo, nieodpłatnie do końca roku 2021.

Osoba odpowiedzialna za realizację usługi:

zdjęcie eksperta Martyna Lemańczyk-Bondzińska
Martyna Lemańczyk-Bondzińska
Ekspert, psycholog
DOSTAWCA USŁUGI
Fundacja Gospodarcza
Logo DOSTAWCA USŁUGI
Zdjęcie mapy Google
Ikona mapy

Olimpijska 2, Gdynia 81-538