|
Tripolis

Specjalistyczne usługi doradcze PPNT Gdynia | Bio Laboratorium

Zdjęcie dla PPNT Gdynia
PPNT Gdynia

doradztwo
Poprzez specjalistyczne usługi doradcze wspieramy rozwój firm z takich branż jak biotechnologia, chemia, przemysł spożywczy. Pomagamy wdrażać nowe technologie lub usprawnić te istniejące w obszarach analizy substancji chemicznych i biologicznych pod kątem ich składu i właściwości. Specjalizujemy się w badaniach opartych o techniki łączone: Headspace GC-MS oraz HPLC DAD/ FLD.
Co oferujemy?
Metoda GC-MS służy oznaczaniu obecność związków organicznych obecnych w próbkach powietrza, wodzie, glebie, odpadach, materiałach biologicznych, a także żywności oraz lekach. Metodę stosuje się w następujących branżach: • przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym • ochronie środowiska - do oceny stopnia zanieczyszczenia, gleby, powietrza i wody • w kryminalistyce - np. do analizy źródła pochodzenia narkotyków na podstawie składu zawartych w nich zanieczyszczeń • kontroli antydopingowej -techniki oparte o GC-MS (Gas chromatography - mass spectrometry) stanowią podstawową metodę wykrywania niedozwolonych substancji w krwi, pocie, moczu i ekstrakcie z włosów. Metoda HPLC-DAD/ FLD pozwala na analizę ilościową i jakościową w badaniach czystości, oczyszczania i identyfikacji substancji chemicznych. Uzyskane wyniki badań służą opracowaniu nowych leków, zapewniają kontrolę nad bezpieczeństwem żywności i normami środowiskowymi.
Dlaczego warto skorzystać z usługi PPNT Gdynia | Bio Laboratorium?
Pomagamy wdrażać nowe technologie lub usprawnić te istniejące w obszarach analizy substancji chemicznych i biologicznych pod kątem ich składu i właściwości.
Do kogo kierujemy nasze usługi?
Poprzez specjalistyczne usługi doradcze wspieramy rozwój firm z takich branż jak biotechnologia, chemia, przemysł spożywczy.
Nasi eksperci:

zdjęcie eksperta dr Jolanta Grzenkowicz-Wydra
dr Jolanta Grzenkowicz-Wydra
Kierownik Bio Laboratorium | PPNT Gdynia
DOSTAWCA USŁUGI
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
Logo DOSTAWCA USŁUGI
Zdjęcie mapy Google
Ikona mapy

al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia 81-451