|
Tripolis

Open Up

Open Up usługa Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Open Up

doradztwo
Specjalistyczna usługa doradcza polegająca na asyście przy wdrażaniu ścieżki rozwoju i pomocy w trakcie negocjacji z inwestorem. Łączy w sobie akcelerację firm z sektora MŚP z dziedzin wysokich technologii oraz bezpośrednie wsparcie przy realizacji założonych planów.
Dlaczego warto skorzystać z usługi?
Zbadanie intencji, potencjału i potrzeb rozwiązania oraz przeprowadzenie go przez poszczególne etapy rozwoju m.in. pozyskania inwestora czy opracowania strategii wejścia na rynek. Usługa ma na celu rozwój przedsiębiorstwa poprzez wsparcie procesu wdrożenia innowacji lub znacząco ulepszonych procesów technologicznych, wyrobów lub usług.
Korzyści

dostosowane do potrzeb: profesjonalne wsparcie niezależnie od obecnego etapu rozwoju firmy, pomoc w pokonywaniu wyzwań i realizacji celów;
ekspercka wiedza: dostęp do wiedzy i doświadczenia ekspertów zapewnia skuteczne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa;
przygotowanie do wystąpień publicznych: wsparcie w opracowaniu i przećwiczeniu prezentacji oraz pitchów, które przyciągną uwagę inwestorów i klientów;
zwiększenie szans na pozyskanie inwestora: pomoc w opracowaniu strategii pozyskiwania inwestorów, w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji i materiałów prezentacyjnych;
opracowanie skutecznych strategii wejścia na rynek;
przyspieszenie rozwoju firmy.
Komponenty usługi
1.
Etap 1 -
Pierwszy etap będzie miał na celu weryfikację opracowanie nowej lub weryfikację istniejącej i dopracowanie prezentacji pomysłu/dobra/projektu oraz przygotowanie przedstawiciela klienta do wystąpienia przed inwestorami, interesariuszami itp. Charakterystyka i podejmowane działania: Produktem końcowym etapu ma być opracowana prezentacja pomysłu/dobra/projektu i procedura prezentacji cechująca się atrakcyjnością i profesjonalizmem. Ze względu na możliwość posiadania takich materiałów przez klienta możliwe są dwie ścieżki realizacji etapu: o tworzenie prezentacji od podstaw – w przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada przygotowanej prezentacji lub posiada jedynie jej koncepcję / wstępne założenia; o weryfikacja i poprawa prezentacji / umiejętności prezentacji – w przypadku, gdy klient posiada opracowaną prezentację. Poza samym przygotowaniem prezentacji od strony merytorycznej i graficznej niezbędne jest przygotowanie klienta do samego wystąpienia publicznego. W tym celu należy zapoznać wyznaczonego przedstawiciela klienta z przygotowaną prezentacją i wskazać wiodące zasady dotyczące wystąpienia publicznego oraz wykonać ćwiczenie polegające na próbnym wystąpieniu przed ekspertem, który dokona oceny wystąpienia i przekaże wskazówki dotyczące sposobu mówienia, używanego języka i postawy osoby prezentującej.
2.
Etap 2 -
Drugi etap będzie miał na celu wyznaczenie działań pozwalających na rozwój pomysłu/dobra/projektu, a także podmiotu klienta zgodnie z wizją i możliwościami. Charakterystyka i podejmowane działania: Etap będzie polegał na zgromadzeniu i uporządkowaniu informacji oraz szczegółowym planowaniu. W pierwszej kolejności zostaną pozyskanie i zweryfikowane informacje na temat planów klienta z zakresu rozwoju. Zidentyfikowane zostaną również możliwości podmiotu i napotykane problemy, aby cele i działania były zgodne z powszechnie stosowaną w zarządzaniu metodą SMART.
Do kogo kierujemy nasze usługi?
Startupy, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
EKSPERCI

zdjęcie eksperta Radosław Wika
Radosław Wika
Dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego
DOSTAWCA USŁUGI
Gdański Park Naukowo–Technologiczny
Logo DOSTAWCA USŁUGI
Zdjęcie mapy Google
Ikona mapy

Trzy Lipy 3, Gdańsk 80-172